Významné reference

Svou nabídku výrobků, služeb i obchodovaného sortimentu (zejména spotřebního materiálu) zaměřujeme především na zákazníky z oblasti zdravotnictví a sféry sociálních služeb (nemocnice, sanatoria, domovy důchodců, domy s pečovatelskou službou apod.).

Naši významní odběratelé: