top of page
projekty-socialni-podnik-pro-charitu
Line separator

PROJEKTY

Přehled běžících i ukončených projektů v rámci sociálního podniku

Běžící projekty:

Vývoj a výroba inovovaných antidekubitních pomůcek ve společnosti Pro-Charitu s.r.o.

Rozšíření prádelny sociálního podniku Pro-Charitu 

Rozšíření výroby Camellus

bottom of page