top of page

Název projektu:

ROZŠÍŘENÍ PRÁDELNY SOCIÁLNÍHO PODNIKU PRO-CHARITU

Registrační č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0009866

Projekt řeší problematiku střediska Prádelna Labe, které poskytuje služby především pro regionální odběratele. Předmětem bylo zefektivnění procesů, zajištění vysoké kvality dodávaných služeb a vznik pracovního místa pro zdravotně znevýhodněné.

 

Cíl projektu „rozšířit kapacity prádelny“ se podařilo naplnit pořízením nové technologie na praní a žehlení prádla – průmyslové pračky a průmyslovéhoválcového mandlu. Výsledkem je navýšená denní kapacita prádelny, bezvadná kvalita a nová posila v pracovním týmu.

 

Projekt č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0009866 s názvem „Rozšíření prádelny sociálního podniku Pro-Charitu“ je spolufinancován Evropskou unií.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostředním Evropského fondu pro regionální rozvoj.

pro-charitu-projekt-evropska-unie.jpeg
bottom of page