Název projektu: ROZŠÍŘENÍ PRÁDELNY SOCIÁLNÍHO PODNIKU PRO-CHARITU

Registrační č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0009866

Projekt řeší problematiku střediska Prádelna Labe, které poskytuje služby především pro regionální odběratele. Předmětem bylo zefektivnění procesů, zajištění vysoké kvality dodávaných služeb a vznik pracovního místa pro zdravotně znevýhodněné.

Cíl projektu „rozšířit kapacity prádelny“ se podařilo naplnit pořízením nové technologie na praní a žehlení prádla – průmyslové pračky a průmyslovéhoválcového mandlu. Výsledkem je navýšená denní kapacita prádelny, bezvadná kvalita a nová posila v pracovním týmu.

Projekt č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0009866 s názvem „Rozšíření prádelny sociálního podniku Pro-Charitu“ je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostředním Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Sociální podnik Pro-charitu

Zaměřujeme se na zaměstnávání zdravotně znevýhodněných osob...

Společnost Pro-Charita s.r.o. byla založena na sklonku roku 2010, jejím 100% vlastníkem je nestátní nezisková organizace Oblastní charita Červený Kostelec. Z Oblastní charity byly vyčleněny Chráněné dílny u sv. Anny, jejichž činnost byla převedena pod tuto společnost. Vznikla tak společnost, která se zaměřuje na zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných. Jejich podíl ve společnosti je více jak 80 %. Jednatelé společnosti jsou  Bc. Pavel Melichar a Mgr. Dominik Melichar, jednají samostatně.

Odebrané výrobky nebo služby z naší společnosti lze použít podle § 81 odst. 2 písm. b) zák. č. 435/2004 Sb. ke splnění povinného podílu zaměstnání osob uvedených v § 81 odst. 1. téhož zákona v platném znění (náhradní plnění).

Nabízíme mnohé služby a produkty. Více se dozvíte v naší nabídce.

Odkaz na náš facebook ZDE.

 

Deklarace principů sociálního podniku Pro-Charitu s.r.o.

Společnost Pro-Charitu s.r.o. se hlásí k principům sociálního podnikání. Jejím cílem je zaměstnávat minimálně 50 % (padesát procent) zaměstnanců ze skupiny osob se zdravotním postižením a integrovat osoby ohrožené sociálním vyloučením do pracovního procesu. Pracovní podmínky jsou přizpůsobovány individuálním potřebám a omezením těchto pracovníků.

Společnost podporuje komunitní život v regionu měst Dvora Králové nad Labem a Červeného Kostelce a jejich okolí. Spolupracuje zejména s neziskovými organizacemi pracujícími ve zdravotnictví a sociální oblasti a místními firmami i jednotlivci. Společnost se podílí na přípravě benefičních akcí, kde se pracovníci setkávají s návštěvníky těchto akcí.

Jednotlivé části společnosti jsou řízeny vedoucími, kteří pracují se zaměstnanci metodicky i terapeuticky a zapojují jednotlivé pracovníky do aktivit v rámci sociálního podniku a formou pravidelné osobní komunikace i společných pracovních porad je zapojují do rozhodovacích procesů a vývoje společnosti.

Principy sociálního podnikání velmi rezonují s principy udržitelného rozvoje a ekologického přístupu. Při naší výrobě přistupujeme s respektem k životnímu prostředí, zpracováváme BIO plodiny, obaly našich produktů jsou z recyklovatelných materiálů, rozvíjíme sociální zemědělství. Ve všech našich provozovnách myslíme ekologicky, šetříme papírem a důsledně dodržujeme třídění odpadů.

Dosažení veřejného prospěchu je stejně důležité jako dosažení zisku. Minimálně 51 % (padesát jedna procent) vytvořeného zisku je použito pro další rozvoj společnosti.

 

 

 

Název projektu: Pro-Charitu - rozšíření výroby Camellus

Registrační č.: CZ.06.2.58/0.0/0.0/16_061/0003494

Cílem projektu je rozšířit výrobní kapacitu (a s tím současně i personální) sociálního podniku a vyvinout tak konkurenceschopné výrobky odpovídající potřebám trhu. Současně se jedná o regionální rozměr činnosti tohoto sociálního podniku, který využívá převážně jak místní zdroje (personální, surovinné), tak má velký dopad na život obyvatel, resp. komunity v místě.

V rámci realizace projektu dojde k pořízení technologií na výrobu bylinných sirupů - technologie Camellus. S tím souvisí vytvoření nových pracovních míst, v přepočtu 2,0 FTE (všechny z cílové skupiny).

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie.

 

IROP

 

 

Prodejny

Podniková prodejna Pro-Charitu s.r.o. (17. listopadu 170, Červený Kostelec 549 41) 

                     má novou otevírací dobu, těšíme se na Vás Po-Pá: 7:30 – 16:30

 

Zakoupit si u nás můžete:

  •  Bylinné sirupy    
  • Zdravotnické pomůcky a funkční oblečení značky 
  • Dále zde funguje výdejna a prodejna zdravotních a kompenzačních pomůcek (invalidní vozíky, chodítka). Zpracování poukazů na inkontinenci, ortéz, punčoch, kompenzačních pomůcek.  
 V této prodejně máme také Zásilkovnu. Můžete si k nám přijít vyzvednout nebo podat zásilku. 
Kontakt na prodejnu: 491 610 370

Napište nám

rádi zodpovíme Vaše dotazy v co nejkratším čase