top of page

Název projektu:

Pro-Charitu - rozšíření výroby Camellus

Registrační č.: CZ.06.2.58/0.0/0.0/16_061/0003494

Cílem projektu je rozšířit výrobní kapacitu (a s tím současně i personální) sociálního podniku a vyvinout tak konkurenceschopné výrobky odpovídající potřebám trhu. Současně se jedná o regionální rozměr činnosti tohoto sociálního podniku, který využívá převážně jak místní zdroje (personální, surovinné), tak má velký dopad na život obyvatel, resp. komunity v místě.

V rámci realizace projektu dojde k pořízení technologií na výrobu bylinných sirupů - technologie Camellus. S tím souvisí vytvoření nových pracovních míst, v přepočtu 2,0 FTE (všechny z cílové skupiny).

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie.

pro-charitu-projekt-evropska-unie.jpeg
bottom of page