top of page

Název projektu:

Rozvoj kuchyně Pro-Charitu, s. r. o. ve Dvoře Králové

Registrační č.: 23RRDU8-0010

Cílem projektu je efektivně začleňovat znevýhodněné pracovníky na trhu práce prostřednictvím střediska „kuchyně Dvůr Králové“ sociálního podniku Pro-Charitu, s. r. o. V rámci projektu dovybavíme kuchyň chráněného podniku o výkonný kuchyňský robot, jednu mrazící a jednu chladící skříň.
Příslušný personál bude seznámen a zaškolen s užíváním nového vybavení. Bude probíhat adaptace zaměstnanců na nové možnosti zpracování, přípravy a uchování potravin, zejména širší využití pro přípravu dysfagické diety. Ta je předepisována v souvislosti s poruchou polykání, která se významně vyskytuje např. těžkých projevů roztroušené sklerózy (RS).

 

Pořízené vybavení usnadní práci a jeho ekoprovoz bude spořit energetickou spotřebu nejen během realizace projektu, ale i po jeho ukončení. Uleví se finančním i personálním kapacitám podniku, který se tak dokáže intenzivněji věnovat uspokojování specifických potřeb zaměstnanců z hlediska možnosti jejich uplatnění na trhu práce.


Poskytovatelem dotace na realizaci projektu je Královéhradecký kraj. 

maxzoom-dvouradkove-color-rgb.png
bottom of page