Seznam alergenů

Vážení strávníci!

Od prosince nás čeká novinka týkající se jídelních lístků.

13. 12. 2014 je legislativně stanoveno datum, kdy je povinností všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, označovat alergeny ve všech potravinových výrobcích.

Stravovací zařízení je povinno označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě.

Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.

Označení přítomnosti alergenu na jídelním lístku bude označeno číslovkou označující alergen.

Seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla bude v blízkosti jídelního lístku.

 

Soubory ke stažení

Seznam alergenů.pdf